Wielkanoc

Zmartwychwstanie„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: 
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach.”
Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23

  • Wigilia Paschalna

Zgodnie z symboliką żydowską, zachód słońca jest traktowany w tym wypadku jako wyznacznik nowego dnia, dlatego też Liturgia Wigilii Paschalnej, należąca do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, powinna rozpocząć się po zachodzie słońca. Ponadto, przejście z ciemności do światła ma symbolizować przejście ze śmierci grzechu do życia w Chrystusie. Najważniejsza w roku liturgia rozpoczyna się od tzw. Liturgii Światła.

Paschal_Candle_Symbols_2015Celebrans, koncelebransi oraz asysta udają się w procesji na zewnątrz kościoła, gdzie jeden z kapłanów dokonuje obrzędu poświęcenia ognia. Następnie kapłan żłobi w Paschale przy pomocy rylca krzyż, nad nim grecką literę Α (alfa), pod nim grecką literę Ω (omega), a na polach między ramionami krzyża bieżący rok., po czym umieszcza na krzyżu pięć gwoździ (gron), symbolizujących rany Chrystusa. Następuje zasypanie trybularza (kadzielnicy).
Paschał zostaje odpalony od poświęconego wcześniej ognia i wniesiony procesyjnie do wnętrza kościoła. Kapłan zatrzymuje się trzykrotnie – pierwszy raz w progu, drugi – na środku, a trzeci – przy ołtarzu. Za każdym razem kapłan intonuje wezwanie: Światło Chrystusa” , na które wierni odpowiadają:  „Bogu niech będą dzięki”.
Po przybyciu do ołtarza, kapłan stawia Paschał na przygotowanym wcześniej lichtarzu obok ambony, następuje jego okadzenie i odśpiewanie przez kapłana bądź diakona Orędzia Paschalnego (Exultetu), wieńczącego obrzędy Liturgii Światła.

Liturgia Słowa jest niezwykle rozbudowana – składa się bowiem z 7 czytań ze Starego Testamentu, epistoły (listu Świętego Pawła do Rzymian) oraz Ewangelii według Świętego Mateusza. Liczba odczytywanych w trakcie liturgii czytań nie jest stała – może zostać ograniczona, jednak muszą zostać odczytane przynajmniej 3 fragmenty ze Starego Testamentu. Nie można pominąć czytania z Księgi Wyjścia (przejście przez Morze Czerwone), a także epistoły.
Przebieg liturgii wygląda następująco: po odczytaniu każdego z czytań śpiewany jest psalm, po którym następuje kolekta(modlitwa).
Po odczytaniu ostatniego fragmentu ze Starego Testamentu, zapalane są świece przy ołtarzu i rozpoczyna się uroczysty śpiew Gloria przy akompaniamencie organów oraz wszystkich dzwonów i dzwonków na kościele (podobnie jak w Wielki Czwartek). Po Ewangelii kapłan może wygłosić homilię.

Liturgia Chrzcielna rozpoczyna się od odśpiewania Litanii do Wszystkich Świętych. Kapłan dokonuje błogosławieństwa wody chrzcielnej i wstawia do niej Paschał. Jeżeli są w parafii katechumeni, udziela się im sakramentu Chrztu podczas tejże Liturgii.
Liturgia Eucharystyczna nie różni się od liturgii podczas każdej Mszy Świętej.
Jeżeli bezpośrednio po Wigilii rozpoczyna się procesja rezurekcyjna, pomija się błogosławieństwo wiernych.

  • Rezurekcja

W przeciwnym wypadku procesja ma miejsce przed pierwszą Mszą Świętą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Kapłani wraz z asystą udają się do Grobu, gdzie Krzyżnastępuje okadzenie Najświętszego Sakramentu, nałożenie na barki kapłana welonu i krótka adoracja, po której ów kapłan bierze do rąk monstrancję i rozpoczyna procesję.
Na jej czele idzie krzyż przyozdobiony czerwoną stułą, a za nim figurka Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesja powinna okrążać kościół raz albo 3 razy, w zależności od okoliczności. Po powrocie do budynku kościoła, Najświętszy Sakrament jest ustawiany na ołtarzu i następuje odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus („Ciebie Boga wysławiamy”). Hymn ten nie musi być odśpiewany w tym momencie – często śpiewany jest dopiero po Komunii. Następnie kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem i chowa Go do Tabernakulum.
Przed aklamacją Alleluja, śpiewana jest tzw. Sekwencja Wielkanocna.
Przez cały okres Wielkanocny krzyż przy ołtarzu jest ozdobiony czerwoną stułą. Na ołtarzu znajduje się figurka Zmartwychwstałego, a przy ambonie – Paschał. W Oktawie Wielkiej Nocy przy rozesłani dodaje się Alleluja:
K.  Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.