Chrzest

Zgłaszając chrzest w kancelarii parafialnej prosimy o dostarczenie;

  • aktu urodzenia dziecka z USC  – do wglądu,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi,
  • zgody na chrzest z innej parafii jeśli rodzice nie mieszkają na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach (w takich przypadkach prosimy także o wcześniejszy kontakt).

Planując termin Chrztu dziecka prosimy o krótką informację i zapisanie dziecka. Jeśli chodzi o termin spisania dziecka do Chrztu św., prosimy o przychodzenie do kancelarii wymienionymi powyżej dokumentami ok. 1,5-2 tygodnie przed terminem chrztu.