Krzyż„Oto dzień, który Pan uczynił,
Radujmy się zeń i weselmy!”

Ps 118, 24