Małżeństwo

Sakrament małżeństwa ( z Katechizmu Kościoła Katolickiego pkt. 1601)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Jeśli chodzi o sakrament małżeństwa podajemy ogólne informacje, co do szczegółów zachęcamy aby przychodzić i pytać indywidualnie. Doświadczenie duszpasterskie uczy, że gdy chodzi o sakrament małżeństwa jest wiele sytuacji wymagających indywidualnego podejścia zatem nie da się podać tu szablonu obowiązującego wszystkich zainteresowanych.

– zasadniczo terminem ślubu jest sobota po południu, w godzinach np. 16.00, 17.00

– prosimy nie planować u nas ślubu w piątek

– należy z kilku miesięcznym, a nawet więcej…  wyprzedzeniem zarezerwować termin ślubu

– prosimy aby zadbać o tzw. nauki przedmałżeńskie oraz spotkanie w poradni przedmałżeńskiej (możliwości katechez przedmałżeńskich jest bardzo dużo, np. http://diecezja.waw.pl/5189 prosimy nie zostawiać tej sprawy na ostatni moment)

– aby przyjść i spisać protokół małżeński należy wcześniej się umówić. Prosimy aby przynieść z parafii chrztu tzw. metrykę chrztu aktualną. Prosimy aby zaznaczyć, że jest to metryka do ślubu oraz o to aby nie była starsza niż trzy miesiące

– jeśli ślub jest konkordatowy, dokumenty z USC ważne  są 6 miesięcy, licząc od ich uzyskania do planowanej daty sakramentu małżeństwa.

– w przypadku ślubu z osobą innego wyznania, z osobą niewierzącą oraz przypadkach wymagających indywidualnego podejścia zachęcamy do kontaktu indywidualnego.