Kościół Domowy

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

IMG_0854Budowanie jedności małżeńskiej jest możliwe dzięki podjęciu zobowiązań – darów, które nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Zobowiązania pokazują, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa. Są drogowskazami.
Najpierw poprzez codzienną modlitwę osobistą połączoną z lekturą Pisma Świętego każdy z małżonków buduje relację osobistą z Bogiem, która jest podstawą rozwoju wszystkich pozostałych ludzkich relacji. Ta relacja jest również rozwijana poprzez regularne spotkanie ze słowem Bożym.
Relacje małżeńskie pozwalają budować: codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,codzienna modlitwa rodziny jako wspólnoty Kościoła, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą).
Tę pracę małżonkowie podejmują codziennie, w swoim własnym domu i środowiskach pracy. Aby jednak nie zagubić się w życiu i ciągle rozwijać, małżeństwa raz w miesiącu uczestniczą w spotkaniach kręgu, czyli grupy dzielenia (4-7 małżeństw), w czasie którego modlą się, opowiadają o swoich doświadczeniach, sukcesach i porażkach w klimacie zaufania i życzliwości, w obecności kapłana. Taka praktyka pozwala spojrzeć z dystansu na to, w jakim kierunku się podąża.
Przynajmniej raz w ciągu roku małżeństwa uczestniczą także w rekolekcjach formacyjnych.

cyt. ze strony internetowej Ruchu Światło- Życie.

W Kościele Domowym, rodzinnej gałęzi ruchu Światło-Życie, na terenie parafii działa 8 małżeństw posiadających łącznie 27 dzieci.

Rodziny są członkami 3 kręgów z diecezji warszawsko-praskiej.

5 rodzin jest skupionych w kręgu składającym się w całości z mieszkańców parafii. Krąg został założony w 2010 roku przez pierwszą parę animatorską pilotującą krąg Anitę i Grzegorza Korów oraz ówczesnego wikariusza parafii i pierwszego moderatora kręgu księdza dr Jacka Kołaka. Obecnie moderatorem kręgu jest ksiądz Krzysztof Bodecki. Krąg spotyka się raz w miesiącu w domach rodzin, będących jego członkami.

Wszystkie rodziny Domowego Kościoła mieszkające na terenie parafii włączają się w jej życie, biorąc udział w organizacji wydarzeń mających na celu szerzenie wiary i budowanie jedności rodzin. W roku 2013 zostały zorganizowane warsztaty małżeńskie „Nawigacja w rodzinie”, będące częścią akcji Kościoła Domowego diecezji, oraz pokaz filmu „Cristiada” zrealizowany z inicjatywy księdza Krzysztofa Bodeckiego. W 2015 roku zachęcaliśmy  małżeństwa naszej parafii do refleksji nad swoją rodziną, podczas cyklu spotkań małżeńskich w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W kolejnych latach krąg Domowego Kościoła prowadził wiele nabożeństw Drogi Krzyżowej czy różańcowych. W 2017 z inicjatywy członków DK po raz pierwszy z naszej parafii ruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa.

 

galeria zdjęć Domowego Kościoła naszej parafii