Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest, jak nazwa wskazuje osobom chorym, cierpiącym; dzieciom, osobom młodym, dorosłym a także starszym. Może być udzielany wiele razy w ciągu życia. Nie jest prawdą że udziela się go raz. Nazwa ostatnie namaszczenie związana jest z praktyką udzielania go osobom umierających. Bardzo prosimy aby nie zwlekać z w łaską tego sakramentu do ostatniej chwili.

Jeśli istnieje pilna potrzeba można poprosić nas o ten sakrament praktycznie o każdej porze, ponieważ istotne jest tu przede wszystkim dobro duchowe – zbawienie duszy.
Prosimy, jeśli to możliwe przygotować w domu. Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż, obok świeca i woda święcona, może być także wata.