Triduum

„Jeśli w naszym życiu wiary chodzi o sprawy najważniejsze, boskie i wieczne, to bez wątpienia sprawy wiary domagają się naszego zaangażowania, naszego wysiłku. Liturgia jest centralną przestrzenią wiary.W ramach tej przestrzeni, Bóg staje się obecny w Eucharystii, w sakramentach i obrzędach liturgicznych, w uroczystej proklamacji Słowa. Liturgia wreszcie jest najważniejszym momentem uobecniania się Kościoła.”

ks. Andrzej Przybylski
Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej