Pożegnanie ks. Ryszarda Okińskiego

Czcigodny Księże Prałacie!

Przychodzimy dziś, by towarzyszyć Ci w ostatniej drodze. Jest to wyraz naszej wdzięczności za posługę i czas, jaki z woli Bożej nam ofiarowałeś.

35 lat temu, w lipcu Ksiądz Ryszard przybył do naszej parafii, bardzo wówczas młodej, jako proboszcz. Towarzyszył swojej trzódce i przez lata ją formował. Spokojnie, cierpliwie, z ogromnym taktem i zaangażowaniem.

Przez lata służył nam głosząc Słowo Boże, udzielając sakramentów. To przez jego kapłańskie ręce Chrystus przychodził do nas w Eucharystii. Udzielał chrztu nowonarodzonym, spowiadał, niósł Pana Jezusa chorym. odprowadzał swoich parafian w ostatniej drodze.

Zawsze uważny, wysłuchiwał wszystkich i niezmiennie ukazywał sedno powołania każdego człowieka- powołanie do świętości. Zawsze w cieniu Mistrza, wskazujący, że to Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Służył Mu z największą miłością i oddaniem. Był jego współczesnym Apostołem.

Gdy przeszedł na emeryturę pozostał z nami jako rezydent parafii. Służył pomocą, posługą w konfesjonale, przy ołtarzu. Mimo wieku, często braku sił, trwał wiernie w swojej kapłańskiej służbie. Jeszcze niedawno był wśród nas, choć coraz słabszy ciałem, niezłomny duchem. Skromny, dobry, łagodny.

Teraz Pan powołał go do siebie. Trudno nam to po ludzku zrozumieć, ale po chrześcijańsku żegnamy go z nadzieją zmartwychwstania i wiecznego szczęścia. W dniu śmierci naszego czcigodnego Księdza Ryszarda Pan Jezus w Ewangelii mówił do swoich uczniów: „ Zapewniam was: ponieważ poszliście za mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach (…) I każdy, kto ze względu na mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym”.

Ksiądz Ryszard dla Chrystusa poświęcił całe życie, a my jesteśmy tego świadkami. Dlatego dziś w imieniu pustelnickiej wspólnoty parafialnej, Liturgicznej Służby Ołtarza, władz samorządowych miasta Marki, chcemy powiedzieć dziękujemy! Niech Pan wynagrodzi Twój trud i twoją posługę czcigodny nasz Ojcze. Bo właśnie Ojcem stałeś się dla nas , kochając to miejsce i każdego z nas. Niech Bóg, Ojciec Miłosierdzia przyjmie Cię prowadzonego przez Ukochaną Matkę, patronkę naszej parafii, Najświętszą Pannę Maryję.

Czekaj na nas czcigodny Księże  w progu Ojcowskiego Domu, jak czekałeś w progach tej Świątyni. Będziemy modlić się za Ciebie, tak jak Ty niestrudzenie modliłeś się za nas. Do zobaczenia w niebie!

Dzień Misyjny dzieci pierwszokomunijnych

Jeden dzień Białego Tygodnia obchodzony jest jako dzień solidarności z rówieśnikami z krajów misyjnych. Dzieci wyraziły ją poprzez modlitwę i dar materialny.

Tego dnia przyniosły w kopertach swój dar i złożyły przed ołtarzem dając w ten sposób wyraz troski i pragnieniu, by nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie spotkali, a jednocześnie żyją w nędzy i poniżeniu.

W tym roku jednym z celów pomocy dzieciom misji jest budowa szkoły w miejscowości Gitega w Burundi. Stamtąd właśnie przybyła 9 maja do naszej parafii z S. Zygmunta, misjonarka, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy na misjach i potrzebami tamtejszych mieszkańców.

Uczniowie klas trzecich ze szkoły nr 3 i nr 4 w Markach złożyły w darze na misje ogółem 6736 złotych i 1 $.

Siostry misjonarki z Burundi przysłały nam zdjęcia z rozpoczętej już budowy szkoły w Gitega.