Ogłoszenia porządkowe, cz. 1

W związku z dekretem Ks. Bpa Ordynariusza naszej diecezji zawieszone zostają wszystkie nabożeństwa: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i inne.
Podczas sprawowanej liturgii w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie. Prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie we Mszy Św. za pomocą radia i telewizji.

Prosimy również o zapoznanie się z pozostałymi informacjami Konferencji Episkopatu Polski i naszego Bpa Ordynariusza.

W związku z zaistniałą sytuacją podaję kilka wskazań dotyczących udziału w Mszach Świętych:

  1. Wszystkie Msze św. odprawiane są zgodnie z harmonogramem. Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikację: „Święty Boże”, która jest modlitwą o odstąpienie choroby.
  2. Proszę, aby osoby starsze, słabe, z ograniczoną odpornością, dzieci i ich opiekunowie pozostały w domu uczestnicząc w licznie przekazywanych przez media Mszach św. Chętni mogą także przyjąć Komunie Św. duchową. W/w osoby są dyspensowane od Mszy św.
  3. Proszę, aby w czasie Mszy św. unikać ścisku, tłoku, zachować bezpieczną odległość i ostrożność przy przekazywaniu znaku pokoju (bez podawania ręki) i przyjmowaniu Komunii św. na rękę należy przyklęknąć lub skłonić głowę – w przypadku chorujących na nogi i położyć jedną dłoń na drugiej na znak krzyża i spożyć przy szafarzu.
  4. Do spowiedzi przystępują tylko osoby, które mają konieczność duchową.
  5. Wszystkie spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych są zawieszone do odwołania.
  6. Zachęcam do modlitwy w domu w intencji dotkniętych już chorobą, Lekarzy i całej Służby zdrowia oraz o ustąpienie pandemii. Odmawiajmy w rodzinach różaniec o 20.30 i czytajmy Pismo Święte.
  7. Proszę także, by przestrzegać przepisów państwowych dotyczących bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Ks. Zbigniew Śpiewak
Proboszcz