Informacje dla kandydatów do bierzmowania

 • Nowy nabór do grupy kandydatów do bierzmowania z klas 8. przeprowadzi ks. Proboszcz, który będzie opiekunem nowej grupy. (wszystkie zapytania kierować do Niego) Prosimy czekać na dalsze informacje;
 • Informacje dla kontynuujących przygotowania:
  • Spotkania odbywają się w każdą 3. niedzielę m-ca o godz. 16.30. Spotkania są obowiązkowe (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej zostanie zadana praca pisemna ręcznie na określony temat przez księdza opiekuna). Spotkania są przeplatane Uroczystymi Celebracjami modlitewnymi na które zaproszeni są rodzice i bliscy naszemu sercu.
  • Harmonogram spotkań:
   20 X, 17 XI, 15 XII, 19 I, 15 III, 19 IV, 3 V – Sakrament Bierzmowania.
   W ostatnich tygodniach przed bierzmowaniem będą wyznaczone próby.
  • Zaliczenia: modlitwy zaliczamy od maja do końca września maksymalnie, treści katechizmowe z „Niezbędnika” do końca stycznia 2020 r. Można zaliczać w godz. pracy kancelarii. Tak jak było przy zaliczeniu modlitw, do zaliczenia treści katechizmowych będą wyznaczone specjalne dni na egzamin w grudniu.
  • Na najbliższą celebrację 20 X przynosimy życiorys wybranego świętego napisany odręcznie.
  • Msza św. z udziałem kandydatów do bierzmowania w każdą 1 niedzielę miesiąca o godz. 18.00.
  • Przypominam o czynnym uczestnictwie w grupach apostolstwa co jest konieczne jako obraz naszego czynnego życia wiarą.
  • Przypominamy, to co było w deklaracji na rozpoczęcie. Nie spełnienie wymagań jest tożsame z wydłużeniem czasu przygotowania i ewentualnego przeniesienia do grupy rozpoczynającej przygotowanie.

Z pamięcią w modlitwie,
wikariusz ks. Leszek