Ogłoszenia dla bierzmowanych

W związku ze zbliżającym się terminem bierzmowania 8 listopada o godz. 18.00, zapraszamy młodzież przygotowującą się z klasy I i II szkoły średniej na obowiązkowe spotkania, egzaminy i próby.
Warunkiem dopuszczenia jest udział w prowadzonych konferencjach (również wcześniejszych, jest lista obecności), uczestnictwo w chrześcijańskich takich jak Msza Św., regularna spowiedź Św., wyznaczone nabożeństwa, dostarczenie wymaganych dokumentów do 30 października, zdanie egzaminu, uczestnictwo w spotkaniach i próbach.

  • Pierwsze spotkanie – niedziela 28 października godz. 19.00
  • Egzamin grupa I – poniedziałek 29 października od godz. 18.30 do 20.00
  • Egzamin grupa II – wtorek, 30 października od godz. 18.30 do 20.00
  • Próba i ustawienie:
    • Poniedziałek – 5 listopada – godz. 19.00
    • Wtorek – 6 listopada – godz. 19.00

Uwaga!
Osoby które nie doniosły metryki chrztu (wyczytywałem na spotkaniu) i zgody z parafii (tylko jeżeli zamieszkują na terenie innej parafii) muszą donieść na egzamin – jest to ostateczny termin.
Na egzaminie pokazujemy indeks z opinią katechety i życiorysem wybranego świętego bądź świętej, który kandydaci powinni znać. Przynosimy na egzamin 20 zł na składkę (na indeks, pomoce do bierzmowania, pamiątkę i kwiaty). Otrzymamy pomoc do spowiedzi i karteczkę do podpisania.
Powodzenia, zbliża się Wielki Radosny dzień obdarowania Darami Ducha Św.
na Drodze ku Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Ks. Leszek