Kolędnicy Misyjni dla Kościoła w Indiach

IMG_8965

„Nieważne ile czynimy, lecz ile miłości wkładamy w czynienie tego. Nieważne ile dajemy, lecz jak wiele miłości wkładamy w dawanie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Jak co roku do Naszych domów zapukają Kolędnicy Misyjni. Zwyczaj kolędowania misyjnego znany jest w wieli miejscach świata, ale najbardziej w Europie. Ideą  kolędowania jest nie tylko głoszenie Dobrej Nowiny o narodzinach Jezusa, ale również ukazanie polskim dzieciom, jak żyją ich rówieśnicy w krajach misyjnych.

Co roku dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowują inscenizację, stroje, gwiazdy, skarbonki i wyruszają ulicami naszej parafii głosić radosną Nowinę. Starają się swoim śpiewem i radością głosić miłości Jezusa. Kolędowaniu przyświeca również cel niesienia pomocy rówieśnikom w różnych krajach w tym roku wsparcia potrzebują dzieci z Indii. Środki zebrane podczas kolędowania przeznczone będą na pomoc potrzebującym dzieciom m.in. na budowę szkół, studni.

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i składane datki.

Kolędnicy Misyjni

Fotorelacja