Adwent

Adroratka_1went to okres liturgiczny, trwający od niedzieli po Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, aż do Wigilii Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie istnieje ściśle określona liczba dni adwentu. Czas ten musi posiadać cztery niedziele, z tym że III niedziela adwentu nosi nazwę niedziela gaudete – niedziela radości.

Ów okres posiada podwójne znaczenie – z jednej strony jest radosnym oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę tajemnicy Wcielenia, z drugiej strony ma na celu przypomnienie nam o naszym oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście i należyte przygotowanie nas do niego. Dominującym kolorem liturgicznym jest fiolet i symbolizuje tęsknotę, oczekiwanie na spotkanie z Panem.

Biała świeca roratnia (roratka) znajduje się obok Ołtarza. Symbolizuje ona Maryję niosącą w swym łonie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest „światłem na oświecewieniec_1nie pogan”.

Wieniec adwentowy składa się z gałązek drzewa iglastego (zwykle jodły) i czterech świec zapalanych w niedziele adwentu – trzech fioletowych i jednej różowej. Symbolizują one czuwanie i gotowość na przyjście Zbawiciela. W czasie Wigilii płoną wszystkie cztery, co oznacza bliskość przychodzącego Mesjasza.