„Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. Jemu Chwała i Panowanie Przez Wszystkie Wieki. Alleluja!”

Drodzy Parafianie.

Po długim okresie Wielkiego Postu nadszedł czas radości paschalnej.

 

Dziękujemy za wasze świadectwo wiary.

Dziękujemy za to, że spełniając tu na ziemi codzienne obowiązki wznosicie głowy ku niebu.

Dziękujemy za to, że tworzycie Kościół: wspólnotę wiary, nadziei i miłości.

Dziękujemy za Waszą obecność w czasie Mszy Św. i nabożeństw Wielkiego Postu oraz podniosłej Liturgii Triduum Paschalnego.

 

Niech Pan udziela wam radości.

Niech Chrystus Zmartwychwstały udziela Wam wszelkiego dobra.

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Tego z całego serca życzą

Kapłani służący w parafii Matki Bożej Królowej Polski.