Apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

W ostatnim czasie nasiliły się pożary nieużytków. W ciągu miesiąca, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach wyjechała do tego typu zdarzeń 19 razy. Pożary tego typu są bardzo niebezpieczne. Nawet mała kępka traw może przerodzić się w niekontrolowaną klęskę.

Po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli. Tracą na tym zwierzęta, rośliny i ludzie.

Każdy z odnotowanych pożarów spowodował zniszczenia w środowisku naturalnym i straty materialne. Do ugaszenia każdego z tych pożarów zaangażowane były środki zarówno finansowe jak i ludzkie. Paliwo, energia do pobrania wody oraz gaszenia są finansowane ze środków publicznych.

W związku z tym Ochotnicza Straż Pożarna w Markach zwraca się z apelem o nie wypalanie traw oraz reagowanie na tego typu sytuacje. Zawsze można zwrócić uwagę podpalaczowi, jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest poinformowanie o tym fakcie straży pożarnej i policji.

Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, Policja – 997 lub 112

Wypalanie traw

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach